ΙΟΒΕ: «Άλμα» στις επενδύσεις στην εξορυκτική βιομηχανία

Ο ΙΟΒΕ κατέγραψε αύξηση κατά 40% των επενδύσεων στην εξορυκτική βιομηχανία, τη...