Αχαρνής του Αριστοφάνη

Στα Λήναια του 425, στον έκτο χρόνο του Πελοποννησιακού πολέμου ο...