Τα πάθη του Ιούδα στην… Αργολίδα

Ο Ιούδας, ως προδότης του Ιησού, στη λαϊκή παράδοση είναι γενικά...