Αιχμηρό άρθρο της WP: Κυβερνούν οι λαϊκιστές 

«Η Ελλάδα κυβερνήθηκε και εξακολουθεί να κυβερνάται από μια ιδιότυπη συμμαχία...