66η η Αθήνα στον παγκόσμιο δείκτη βιώσιμων πόλεων

Σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμων Πόλεων 2016, η Αθήνα καταλαμβάνει πολύ...