ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες από γνωστό αντιπυρετικό

ΕΟΦ APOTEL: Ποιες παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος ανακαλεί ο ΕΟΦ.