Το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα είναι γεγονός

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνα κόστος: «Η ίδρυση του πρώτου Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στη...