Προχωρούν οι διαδικασίες για το Κέντρο Αποτέφρωσης νεκρών

Τις διαδικασίες για την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών...