Αθήνα

°C

Παρασκευή

24

Σεπτεμβρίου 2021

Παρίστανε τον υποψήφιο ενοικιαστή άδειων καταστημάτων και «έγδυνε» τα θύματα

Απάτη ενοικιάσεις: Όση ώρα συζητούσε με τα θύματα τις «λεπτομέρειες» της...