Άνοια: Το πρώτο «καμπανάκι» της εμφάνισής της

Άνοια συμπτώματα: Η μειωμένη δύναμη λαβής είναι πρώιμη ένδειξη γνωστικής εξασθένησης,...