Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες την επιβολή φόρου

Ανείσπρακτα ενοίκια φορολογική δήλωση: Όσοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν ακίνητα, μπορούν να αποφύγουν την καταβολή...