Συνασπισμός Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο

Ανατολική Μεσόγειος - ασκήσεις: Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Γαλλία και...