Μετά το Zantac και το Lumaren - Ο ΕΟΦ ανακαλεί κι άλλο φάρμακο για το στομάχι

Ανάκληση φαρμάκων: Συνεχίζονται οι ανακλήσεις από τον ΕΟΦ, λόγω μιας ουσίας, η...