Οι 6 μεγάλες αλλαγές στα ακίνητα!

Ακίνητα: Η αναστολή του ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα τα κτίσματα,...