Η Αμαλία Μεγαπάνου ήταν όμορφη κομψή και καλλιεργημένη

Αμαλία Μεγαπάνου: Η Πρώτη Κυρία ήταν όμορφη κομψή και καλλιεργημένη, έγινε...