"Του λέω να μου στείλει μια σακούλα εμβόλια για την παρέα" - Η περήφανη οικογένεια του Άμπερτ Μπουρλά

Αλβέρτος Μπουρλά - Pfizer: "Μια σακούλα εμβόλια για την παρέα", ζητά...