“Τι κάνεις;”- Τι θα γινόταν αν απαντούσαμε στην κοινή ερώτηση με ειλικρίνεια;

Η ερώτηση «τι κάνεις;» είναι η πιο κοινή που θα ακούσετε...