Η κόρη μου η σοσιαλίστρια: Πού και πώς είναι σήμερα το εργοστάσιο που γυρίστηκε η ταινία

Η κόρη μου η σοσιαλίστρια: Γνωρίζετε πού είναι το εργοστάσιο όπου έγιναν τα γυρίσματα και...