Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστό αλεύρι

Στην ανάκληση παρτίδας του προϊόντος «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αλεύρι για όλες...