Μακεδονία: 50 ευρώ σε κυνηγούς για κάθε θανάτωση αλεπούς το 2020

Αλεπούδες - Μακεδονία: Επιδότηση ποσού 50 ευρώ για κάθε αλεπού που...