Εντυπωσιακά πλάνα: Η διάσωση του πληρώματος του ακυβέρνητου πλοίου μεταξύ Λέσβου και Σκύρου

Ακυβέρνητο πλοίο Μυτιλήνη: Δύσκολη διάσωση 14 μελών πληρώματος του φορτηγού πλοίου...