Ρυμουλκείται σε ασφαλές λιμάνι το ακυβέρνητο πλοίο

Ακυβέρνητο πλοίο σήμερα: Στο πλοίο επιβαίνουν 14 μέλη αλλοδαπό πλήρωμα και...