Τα τρία πρώτα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα Airbnb

Τον δικό του οδικό χάρτη για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb,...

Πώς θα υποβάλετε τις δηλώσεις για τα εισοδήματα της Airbnb

  Αναλυτικές οδηγίες δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή...

Eγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για το μητρώο μισθώσεων Airbnb

Ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία του «Μητρώου Βραχυχρόνιων Μισθώσεων» εξέδωσε...

Airbnb, Booking: Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας;

Τα κόλπα της εφορίας είναι λίγο πολύ γνωστά. Αν δείτε μήνυμα...

Το νέο έντυπο Ε1 – Πώς θα το συμπληρώσετε

Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις Στην τελική ευθεία οι διαδικασίες...