«Ψηφιακό Άλμα» για μικρές επιχειρήσεις, σε 13 περιφέρειες

Στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης στις επιχειρήσεις με έμφαση στον ψηφιακό...