Κρίσιμη δίκη για την Airbnb στο δικαστήριο της ΕΕ

Airbnb δίκη: Η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ θα έχει σοβαρές...