Αθήνα

°C

Τετάρτη

21

Απριλίου 2021

Μεταναστευτικό: Συμφωνία για κλειστά κέντρα, διαφωνία ως προς τον τρόπο λειτουργίας

Στο πλαίσιο της συνάντησης επιδόθηκε ψήφισμα των κατοίκων του Β. Αιγαίου,...