Εισβολή ακρίδων στον Άγιο Ευστράτιο

του Πέτρου Καρσιώτη Μαζική εισβολή… ακρίδων στον Άγιο Ευστράτιο θέτει σε...