Σε χαμηλά υψόμετρα η αφρικανική σκόνη - Οι κίνδυνοι για την υγεία

Αφρικανική σκόνη: Το «εξωτικό» φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους...