Δίπλωμα οδήγησης στα 17: Το σχέδιο του υπουργείου μεταφορών

Δίπλωμα οδήγησης στα 17 2019: Η οριστική άδεια οδήγησης θα χορηγείται...