Αναγνώριση προσώπου για ανάκτηση λογαριασμού από το Facebook

Την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου των smartphones ενσωματώνει το Facebook, που δοκιμάζει...