Πώς θα δοθούν τα 800 ευρώ σε 750 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους

800 ευρώ ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι: Οι επαγγελματίες, έχουν χρονικό περιθώριο...