Λήγει η προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τα 800 ευρώ

Προθεσμία για τα 800 ευρώ: Τελευταία ημέρα για τη δήλωση.