Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων από τους εργοδότες

534 ευρώ αίτηση - επιχειρήσεις: Για το επίδομα 534 ευρώ, οι εργοδότες βεβαιώνουν...