Μετρό Θεσσαλονίκης διαγωνισμός για 8000 ευρώ: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης διαγωνισμός για 8000 ευρώ: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ευτυχία Παπούλια

Το Μετρό Θεσσαλονίκης μοιράζει 8.000 ευρώ -Σε ποιο διαγωνισμό

02.03.2024 | 13:20

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, μιας και απομένει η διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών. Μία από αυτές, μάλιστα, αφορούν τον σχεδιασμό του λογότυπου το οποίο θα αποτελέσει το διακριτικό σήμα του Μετρό της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικό Μετρό (πρώην Αττικό Μετρό) προκήρυξε διαγωνισμό που καλεί τους ενδιαφερόμενους να σχεδιάσουν ένα έμβλημα, τα κορυφαία (θα κριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνικό Μετρό) εκ των οποίων θα λάβουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες που είναι επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικοί αρχιτέκτονες, διακοσμητές και άλλες συναφείς με τα ανωτέρα επαγγέλματα ειδικότητες.

β) φοιτητές σε συναφείς ειδικότητες με τα επαγγέλματα της παραπάνω παραγράφου (παρ. α).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας και μόνο ομάδας/ένωσης. Από τον διαγωνισμό, ως διαγωνιζόμενοι, αποκλείονται το προσωπικό της Ελληνικό Μετρό, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και κάθε πρόσωπο που έχει συγγένεια δευτέρου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα.

Το λογότυπο του Μετρό της Αθήνας

Το ύψος των βραβείων

Το πρώτο βραβείο είναι ύψους 8.000 ευρώ, το δεύτερο 4.000 ευρώ και το τρίτο 2.000 ευρώ. Στα εν λόγω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, τον οποίο θα καταβάλει η Ελληνικό Μετρό στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντάσσεται σε καθεστώς ΦΠΑ.

Προδιαγραφές λογότυπου

Θα πρέπει να είναι εύληπτο, διακριτό, με πρωτότυπο χαρακτήρα, και να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Να δημιουργηθεί σε αρχείο εικόνας υψηλής ανάλυσης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 χρώματα PANTONE ή τα 4 χρώματα της τετραχρωμίας.

Θα πρέπει να συνάδει ως προς τα χαρακτηριστικά του με το αντίστοιχο σήμα που χρησιμοποιείται στο Μετρό της Περιφέρειας Αττικής, χωροθετούμενο επί στύλου σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. Πέρα από την κύρια εφαρμογή του ως σήμα επί στύλου θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλο ώς να χρησιμοποιηθεί ως έμβλημα σε διάφορες πιθανές χρήσεις όπως έγγραφα, φυλλάδια ενημέρωσης, έντυπα, διαφημιστικά κ.α.

Επίσης, δεν πρέπει να είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με εθνικό ή αλλοδαπό εμπορικό σήμα, το οποίο έχει ήδη επικρατήσει στις συναλλαγές ή έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Σημάτων. Αν προκύψει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τήρησε την ανωτέρω απαίτηση, η Ελληνικό Μετρό επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την επιβολή αστικών και ποινικών κυρώσεων και να απαιτήσει την επιστροφή του βραβείου.

Exit mobile version