Πρόστιμα φωτιά για όσους ρυπαίνουν και ηχορυπαίνουν από τον Δήμο Φυλής

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόστιμα φωτιά για όσους ρυπαίνουν και ηχορυπαίνουν από τον Δήμο Φυλής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Ζαχάρης

Με στόχο να σταματήσει η ρύπανση και η καταστροφή Δημόσιων χώρων καθώς και η ηχορύπανση εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός του Δήμου Φυλήw που προβλέπει μέχρι και 7.000 ευρώ για τους παραβάτες.

28.02.2024 | 13:27

Με τα νέα πρόστιμα που είναι δεκαπλάσια των προηγούμενων και θα βεβαιώνονται στα Α.Φ.Μ. των παραβατών, ο Δήμος Φυλής θέλει να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί αντικοινωνικές συμπεριφορές που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.  Ο νέος κανονισμός που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου 2024, προβλέπει τα εξής:

 • Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρίψη τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανιών ελαίων

Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους

Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα — τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών

Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων

Πρόστιμο 5.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων

Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων κ.λπ. υδάτων που προκαλούν δυσοσμία

Πρόστιμο 1.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 2.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Ρύπανση οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων

Πρόστιμο 1.οοο € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 3.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών κ.α.) Κατάληψη έστω και προσωρινή των άνω χώρων με τραπέζια και καρέκλες

Πρόστιμο 2.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο 2.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα — μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους, πλατείες, ποταμούς ρέματα κ.λπ.

Πρόστιμο 7.000 € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, καθώς επίσης και η αποκοπή ή καταστροφή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους ή πεζοδρόμια

Πρόστιμο 1.ooo € Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Εγκατάλειψη αποβλήτων από καθαρισμό κήπων σε δημοτικό ή δημόσιο χώρο χωρίς συσκευασία

Πρόστιμο 500 € και επιπλέον τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου άνευ αδείας. Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Μη καθαρισμός οικοπέδων από απορρίμματα, χόρτα κ.λπ

Πρόστιμο 500€, για οικόπεδα έως 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον στρέμμα συν την δαπάνη καθαρισμού Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Μη καθαρισμός ακαλύπτων χώρων και πεζοδρομίων από ξερά χόρτα

Πρόστιμο 500 € /τ.μ. Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Καύση απορριμμάτων, ξερών χόρτων κ.λπ ειδών σε ανοικτούς ακάλυπτους χώρους ιδιωτικούς ή δημοτικούς

Πρόστιμο 5.000€ Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 • Παράνομη κατάληψη ιδιωτικών ή δημοτικών ακάλυπτων χώρων με πρόχειρες κατασκευές ή τροχόσπιτα

Πρόστιμο 500€, για κάθε τετραγωνικό μέτρο καταληφθείσης επιφάνειας και επιπλέον τα έξοδα απομάκρυνσης των κατασκευών αυτών

 • Παράνομη κατάληψη οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου ή δημοτικού χώρου με τραπεζοκαθίσματα προσωρινά από Ιδιώτη ή επαγγελματία, καθώς και κατάληψη κοινοχρήστου χώρου ή πεζοδρομίου με εμπορεύματα και λοιπά είδη

Πρόστιμο 1.00Ο€, για κάθε τετραγωνικό μέτρο καταληφθείσης επιφάνειας. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

 • Εκπομπή ρύπων και θορύβων, καθώς και η χρησιμοποίηση ηχητικών ή άλλων συστημάτων με τρόπο που προκαλείται όχληση, από οικίες, καταστήματα και οχήματα πάσης φύσεως

Πρόστιμο 5.000 €. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

 • Παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο των μέσων αποκομιδής (απορριμματοφόρα)

Πρόστιμο 1.000€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

Βίντεο με εισήγηση Δημάρχου Φυλής

Exit mobile version