Αθήνα

°C

kairos icon

Δευτέρα

29

Μαΐου 2023

alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / ΣτΕ υποχρεωτικός εμβολιασμός νοσηλευτών: Νέο “όχι” από το Συμβούλιο Επικρατείας
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ υποχρεωτικός εμβολιασμός νοσηλευτών: Νέο “όχι” από το Συμβούλιο Επικρατείας

ΣτΕ υποχρεωτικός εμβολιασμός νοσηλευτών: Το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει η ΠΟΕΔΗΝ για αναστολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Ανήμερα της έναρξης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους υγειονομικούς, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα αναστολής του μέτρου για το νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσια νοσοκομεία. Σημειώνεται ότι αρχικά είχε δοθεί η εντύπωση ότι απορρίφθηκε η αίτηση της ΠΟΕΔΗΝ που ζητούσε αντιστοίχως την αναστολή του μέτρου, αλλά κατόπιν διευκρινίστηκε από το ΣτΕ ότι η αίτηση αναστολής που εξετάστηκε και απορρίφθηκε σήμερα αφορά στους νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία. Ανάλογη απορριπτική απόφαση είχε ληφθεί την περασμένη Δευτέρα από το Γ’ θερινό τμήμα του ΣτΕ. Αφορούσε παρόμοιο αίτημα, για «πάγωμα» του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους υγειονομικούς, από 115 γιατρούς και διοικητικούς υπαλλήλους νοσοκομείων.

Το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ

Με τις αποφάσεις 250-252/2021 της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας απορρίφθηκαν αιτήσεις αναστολής ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των δομών υγείας κατά της υποχρέωσης εμβολιασμού. Κρίθηκε ότι οι αιτήσεις ακυρώσεως δεν ήταν προδήλως βάσιμες, η δε βλάβη της οποίας γίνεται επίκληση δεν δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής.

Ειδικότερα:

1) Ο λόγος περί πρόδηλης βασιμότητας των αιτήσεων ακυρώσεως κρίθηκε, σύμφωνα με πάγια νομολογία της Ε.Α., ότι έπρεπε να απορριφθεί αφ’ ενός λόγω αμφιβολιών ως προς το παραδεκτό των αιτήσεων ακυρώσεως εν σχέσει με τον εκτελεστό ή μη χαρακτήρα των προσβαλλομένων πράξεων, αφ’ ετέρου διότι οι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, δεδομένου ότι δεν στηρίζονται σε πάγια νομολογία ή σε απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ενώ περαιτέρω οι κρίσιμες διατάξεις του ν. 4820/2021 δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας.

2) Ο λόγος περί ανεπανόρθωτης βλάβης συνισταμένης στην, λόγω της επαπειλούμενης αναστολής καθηκόντων, απώλειας των αποδοχών των αιτούντων, της κοινωνικής τους ασφάλισης, της εργασίας και της κοινωνικής τους υπόστασης απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι:

α) η βλάβη θα επέλθει με την έκδοση των πράξεων περί αναστολής καθηκόντων και όχι με τις προσβαλλόμενες, β) η βλάβη είναι οικονομική και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ανεπανόρθωτη, ενώ εξ άλλου η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως έχει προσδιορισθεί σε σύντομη δικάσιμο, γ) αν οι αιτήσεις ακυρώσεως γίνουν δεκτές, οι μη καταβληθείσες αποδοχές θα καταβληθούν, δ) πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η βλάβη δεν δικαιολογεί την αναστολή, σταθμιζόμενη με το ότι ο εμβολιασμός επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού στους νοσηλευομένους που αποτελούν ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα, και το ότι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων θα διαταραχθεί σε περίπτωση που νοσήσει από κορωνοϊό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.

Τέλος, κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του ν. 4820/2021: α) προκύπτει ότι ο νομοθέτης μερίμνησε για την περίπτωση κενών στο προσωπικό λόγω αναστολών εργασίας, με την πρόσληψη συμβασιούχων με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και β) δεν προκύπτει ότι, σε περίπτωση αναστολής καθηκόντων, διακόπτεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις