ΚΕΔΕ: Απέδωσε η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΔΕ: Απέδωσε η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Ζαχάρης

ΚΕΔΕ: Θα χρειαστεί μια μικρή παράταση λίγων ημερών για να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

19.06.2021 | 13:23

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου εξέφρασε την ικανοποίηση της ΚΕΔΕ για την εκταμίευση του ποσού των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των ναυαγοσωστικών αναγκών σε οργανωμένες και μη παραλίες των Δήμων της Ελλάδας. Η ΚΕΔΕ είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να ξεπεραστεί το σοβαρό πρόβλημα της χρηματοδότησης και από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το πρόβλημα ήταν σε συνεχή διάλογο με το Υπουργείο Εσωτερικών. Χωρίς την παραπάνω χρηματοδότηση οι Δήμοι της Ελλάδας δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των οργανωμένων και ελεύθερων παραλιών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη με το άρθρο 101 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», προβλέφθηκε παράταση της ημερομηνίας εκκίνησης της χρονικής περιόδου δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών για την 22α Ιουνίου 2021, ενώ οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί είναι νόμιμες και έχουν πλήρη ισχύ. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει πως θα χρειαστεί μια μικρή παράταση λίγων ημερών για να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, με δεδομένη τη δυσχέρεια εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού, δεδομένους ότι οι σχολές ναυαγοσωστών δεν λειτούργησαν σωστά λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Καλή συνεργασία με το ΥΠΕΣ

Με αφορμή την δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι για την καλή συνεργασία με το ΥΠΕΣ και τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, Στέλιο Πέτσα. Σε μια εποχή που οι Δήμοι δοκιμάζονται οικονομικά η δαπάνη της ναυαγοσωστικής κάλυψης με το ποσό που εκταμιεύεται είναι πολύ σημαντική για να μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίζει τον ρόλο της και στην τουριστική περίοδο. Στην ΚΕΔΕ πιστεύουμε ότι με τον διάλογο και τα αιτιολογημένα επιχειρήματά μας μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε για μια σύγχρονη, αποτελεσματική και κοντά στον πολίτη Αυτοδιοίκηση».

Exit mobile version