Αθήνα

°C

Πέμπτη

06

Μαΐου 2021

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Προσλήψεις σε δήμους 2021: Πού υπάρχουν θέσεις εργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσλήψεις σε δήμους 2021: Πού υπάρχουν θέσεις εργασίας

Προσλήψεις σε δήμους 2021: Οι ειδικότητες που ζητούνται στις κατά τόπου προκηρύξεις αφορούν από Ιατρικό προσωπικό μέχρι αγγειοπλάστες, ναυαγοσώστες και εργάτες καθαριότητας.

Νέες θέσεις εργασίας έχουν προκηρύξει συνολικά 11 Δήμοι σε όλη την χώρα, ανάμεσα τους και ο Δήμος Αθηναίων

Προσλήψεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων έχουν προκηρύξει συνολικά έντεκα Δήμοι σε ολόκληρη την χώρα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στις κατά τόπου προκηρύξεις αφορούν από Ιατρικό προσωπικό μέχρι αγγειοπλάστες, ναυαγοσώστες και εργάτες καθαριότητας.

Αναλυτικά οι Δήμοι που ζητούν προσωπικό:

Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για 9 προσλήψεις στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών που εντάσσεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 25 προσλήψεις Ιατρών, Νοσηλευτών, Κοινωνικών Λειτουργών και άλλων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου.

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι επιτυχόντες με τον Δήμο Αθηναίων θα είναι συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή ΠΕ Ιατρών Παθολόγων – 4 θέσεις
ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων – 2 θέσεις
ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων – Γυναικολόγων – 2 θέσεις
ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων – 3 θέσεις
ΠΕ Ιατρών Ψυχίατρος – 1 θέση
ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγος – 3 θέσεις
ΠΕ Νοσηλευτών/τριών – 2 θέσεις
ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού – 1 θέση
ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί – 4 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση
ΠΕ Κτηνιάτρων – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
ΛΙΟΣΙΩΝ 22, Τ.Κ. 10438, ΑΘΗΝΑ,
Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψη κ. Γιαννέλη.

Προσλήψεις-1

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Δενδροκηπουρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις -2

Δήμος Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη (Α’, Γ’ και ΣΤ’ ειδικότητας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις – 3

Δήμος Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ψυχολόγος

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις – 4

Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις – 5

Δήμος Πάργας

Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις – 6

Δήμος Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Η ειδικότητα που ζητείται στην προκήρυξη είναι ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων. Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις – 7

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης. Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.

Προσλήψες – 8

Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Χίου

Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1 ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης/Άρδευσης-Αποχέτευσης

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις – 9

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 8 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ Ιατρών, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Ναυαγοσωστών, ΔΕ Προπονητών TAEKBONTO και ΔΕ Αγγειοπλαστικής – Κεραμικής Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις – 10

Δήμος Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Κοινωνιολόγων. Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.

Προσλήψεις  – 11

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις