Αθήνα

°C

Πέμπτη

15

Απριλίου 2021

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Μέτρα στήριξης – κορονοϊόυ: Η κομισιόν εκθειάζει την συνεισφορά της στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα στήριξης – κορονοϊόυ: Η κομισιόν εκθειάζει την συνεισφορά της στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Μέτρα στήριξης - κορονοϊόυ: Η Κομισιόν τονίζει το πόσο σημαντική είναι η στήριξή της στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Η Κομισιόν εκθειάζει τα μέτρα στήριξης κατά του κορονοϊού στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τονίζει την σημασία των προγραμμάτων της για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία και στην ρευστότητα της αγοράς εξαιτίας της πανδημίας. Στην πιο πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε μέσα στον Φεβρουάριο, σημειώνεται ότι τα μέτρα στήριξης που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές βοήθησαν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση προς όφελος των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισμό. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19, καθώς και η δράση επιδότησης επιτοκίου του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οδήγησαν εντός του 2020 σε δανειοδοτήσεις προς μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας κατά περίπου +40% στις συνολικές ακαθάριστες ροές εταιρικών δανείων κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που η σημασία των παρεμβάσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αναδεικνύεται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ανάλογες αναφορές έχουν γίνει και στις εκθέσεις του Μαΐου, του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Κομισιόν αίθουσα

Μέτρα στήριξης – κορονοϊόυ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση παρακολούθησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, είπε: «Ο ρόλος και η επιρροή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην εθνική προσπάθεια για την ανάταξη της οικονομίας μετά την πανδημική κρίση, επιβεβαιώνονται διαρκώς από τους διεθνείς οργανισμούς.

Τόσο τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και οι διαδοχικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες ροές δανείων να υπερδιπλασιάστηκαν όχι μόνον για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πιστωτική αυτή επέκταση βοήθησε τις επιχειρήσεις για να καλύψουν κυρίως τις ανάγκες του κεφαλαίου κίνησης αλλά και την διαθέσιμη ρευστότητα για επενδύσεις. Σήμερα όλοι διαπιστώνουν πως η Hellenic Development Bank διαθέτει -αποδεδειγμένα πιά- τεχνογνωσία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης προγραμμάτων καθώς και την ικανότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Επικεφαλής Κομισιόν

Μέτρα στήριξης – κορονοϊόυ: Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Με τους 5 πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν εκταμιευθεί 6,8 δισ. ευρώ σε 544.591 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού

Έχουν εκταμιευτεί περίπου 500 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 20 άτομα. Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού σε εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε προσωρινή αναστολή. Έχουν εκταμιευτεί περίπου 3 δισ. ευρώ σε 1.727.577 δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες για τους εποχικά απασχολούμενους, τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και τους επιστήμονες, ενώ επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ είναι το κόστος πλήρους κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών τους. Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων των εποχικών επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, με κόστος 270 εκατ. ευρώ.

Αναστολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Το συνολικό ύψος των οφειλών των οποίων έχει ανασταλεί η πληρωμή έως σήμερα υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ σε επιπλέον 250 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι εκπτώσεις ΦΠΑ και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών όσων πλήρωσαν εμπρόθεσμα.

Παράταση επιδομάτων ανεργίας

Στους ανέργους των οποίων το επίδομα ανεργίας έληξε κατά το τελευταίο έτος, δόθηκε παράταση καταβολής δύο μηνών, ενώ δόθηκε επιπλέον επίδομα 400 ευρώ σε όσους κατέστησαν μακροχρόνια άνεργοι, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Από τα εργαλεία ρευστότητας του Εγγυοδοτικού Προγράμματος (1 και 2) και του ΤΕΠΙΧ 2 έχουν εκταμιευθεί δάνεια ύψους 7,3 δισ. ευρώ σε 31.235 επιχειρήσεις. Μη καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας, με κόστος 200 εκατ. ευρώ. Ειδικά κλαδικά μέτρα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των μεταφορών, με κόστος 300 εκατ. ευρώ.

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με κόστος 1,6 δισ. ευρώ. Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές, στα μη αλκοολούχα ποτά, τον καφέ, στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στο τουριστικό πακέτο και σε προϊόντα και παρασκευάσματα ατομικής υγιεινής, με κόστος περίπου τα 200 εκατ. ευρώ. Κάλυψη των τόκων δανείων των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με κόστος 240 εκατ. ευρώ.

Μείωση ενοικίων, με καταβολή μέρους της έκπτωσης στους ιδιοκτήτες

Έως σήμερα, σε 263.379 δικαιούχους έχουν γίνει συμψηφισμοί για τους μήνες Μάρτιο – Αύγουστο 2020, και σε 176.034 και 205.647 δικαιούχους έχουν καταβληθεί χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς τους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα, συνολικού ύψους 84 εκατ. ευρώ. Επιδότηση, μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», σημαντικού ποσοστού της δόσης για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία και έχουν εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Ήδη, 76.939 δικαιούχοι έχουν λάβει συνολικά 72 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα. Ενίσχυση της Υγείας και κάλυψη αναγκών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω της διάθεσης ποσού άνω του 1 δισ. ευρώ.

Δείτε ακόμη:

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 – Μέχρι πότε θα γίνονται οι αιτήσεις
Παρεμβάσεις 27 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση τόκων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις