Επίδομα γέννας 2020 κριτήρια: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο – Ποιες οι προϋποθέσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα γέννας 2020 κριτήρια: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο – Ποιες οι προϋποθέσεις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: elenaliog.b

Επίδομα γέννας 2020 κριτήρια: Προβλέπεται ως προϋπόθεση οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ ετησίως.

16.01.2020 | 11:13

Επίδομα γέννας 2020 κριτήρια: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1-1-2020. Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ εκάστη. Προβλέπεται ως προϋπόθεση οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ ετησίως, ενώ εισάγεται κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος γέννησης (για πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται 12ετής διαμονή).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το επίδομα που θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ, θα χορηγείται στη μητέρα ή τον πατέρα του ή το έτερο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά του παιδιού, εφόσον διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Η ιδιότητα που πρέπει να έχει:

-Έλληνα πολίτη

-Ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς

-Πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.

-Πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

-Πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένεις μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν το έτος γέννησης του παιδιού.

Επίδομα γέννας 2020 κριτήρια: Τι ορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Σημειώνεται επίσης, ότι κατ’ εξαίρεση για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους ως πολίτης τρίτης χώρας διαμένει μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το 2012 και έπειτα. Δικαιούχος του επιδόματος είναι και η μητέρα ακόμα και αν δεν ανήκει σε μία από αυτές τις κατηγορίες, εφόσον διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και στην περίπτωση που ο πατέρας ανήκει σε μία από τις ανωτέρω.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να καταστεί κάποιος δικαιούχος του επιδόματος. Ειδικότερα, ορίζει τη χορήγησή του με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα το όριο του οποίου θεσπίζεται στις 40.000 ευρώ ετησίως, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση.

Οι αιτήσεις για το επίδομα γέννας

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προς φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Το σχέδιο νόμου περιγράφει ρητά και την κλίμακα ισοδυναμίας ανάλογα με την οικογένεια.

Η υποβολή αίτησης θα γίνεται είτε στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης, είτε απευθείας στο σύστημα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα γέννησης.

Πώς θα χορηγείται το επίδομα γέννας

Exit mobile version