Αθήνα

°C

Σάββατο

12

Ιουνίου 2021

alphafreepress.gr / ΕΛΛΑΔΑ / Τι θα μάθετε στα Κέντρα Υποστήριξης Δανειοληπτών
ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα μάθετε στα Κέντρα Υποστήριξης Δανειοληπτών

Σύμφωνα με τον νόμο, οι αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων). Τι υπηρεσίες παρέχουν τα Κέντρα α. Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις […]

Σύμφωνα με τον νόμο, οι αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων).

Τι υπηρεσίες παρέχουν τα Κέντρα

α. Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη.

β. Διάθεση τυποποιημένων υποδειγμάτων των νόμων 3869/2010 και 4307/2014 αλλά και του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών ν 4224/2013 .

γ. Συνδρομή σε υποψήφιους δανειολήπτες ή σε οφειλέτες για την κατανόηση των προταθέντων προς αυτούς όρων δανειακών συμβάσεων ή συμφωνιών ρύθμισης οφειλών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές τους ιδιότητες.

δ. Παροχή συνδρομής προς ενδιαφερόμενους δανειολήπτες αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακών, ατομικών ή και επιχειρηματικών προϋπολογισμών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών.

ε. Ενημέρωση για τις παρεχόμενες δυνατότητες διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την ρύθμιση οφειλών, και τυχόν παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής σύμφωνα με την παρ. 93 Α του Ν.4389/2016.

στ. Παραλαβή των καταγγελιών της παραγράφου 4 του άρθρου 3869/2010 και διαβίβασή τους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης ή και άλλων καταγγελιών, αναφορών ως προς τις πρακτικές πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων έναντι των δανειοληπτών και διαβίβασή τους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε κάθε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή, υπηρεσία.

 

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις